Fried van Hoof aWard

In leven pleitbezorger voor de rechten van de mens

CURRICULUM VITAE VAN FRIED VAN HOOF

PERSONALIA                

Achternaam:                                    van Hoof

Voornamen:                                     Godefridus Josephus Henricus

                                                     (Fried)

Geboortedatum:                                7 maart 1949, Eindhoven,

Overleden:                                       18 mei 2014, Utrecht,

Nationaliteit:                                     Nederlander

Burgerlijke staat tijdens leven:             Gehuwd met Marion Ward

                                                      in 1972, vier kinderen

WETENSCHAPPELIJKE OPLEIDING

-Meester in de Rechten, 1974, Universiteit Utrecht

-Doctor in de Rechtsgeleerdheid 1983, Universiteit Utrecht (cum laude)

WETENSCHAPPELIJKE LOOPBAAN

-1975-1986: Wetenschappelijk (hoofd)medewerker, Universiteit Utrecht

-1979-1980: Visiting Scholar, Harvard Law School, U.S.A.

-2000-2004: Member of the United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

-1986-2012: Hoogleraar internationaal recht en rechten van de mens, Universiteit Utrecht en       Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)

-2006-2014: Hoogleraar rechten van de mens, University College Roosevelt, Middelburg

ANDERE HOOFDFUNCTIE

-1993-2014: Advocaat, Bos Veterman Van As & De Vries

VOORNAAMSTE PUBLIKATIES

Als auteur en redacteur:

-Rethinking the Sources of International Law, Kluwer 1983 (proefschrift)

-Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, (met P. van Dijk), eerste twee drukken in het Nederlands, Kluwer, 1980 en 1984, derde en vierde druk in het Engels, Kluwer 1998 en Intersentia 2006

-Supervisory Mechanisms in International Economic Organisations, (met P. van Dijk en K. de Vey Mestdagh), Kluwer 1984

-Digest of Strasbourg Case-law relating to the European Convention on Human Rights, (met P. van Dijk en L. Zwaak), Carl Heymans Verlag 1984/1985, Volume I-V

-Recht als Norm en als Inspiratie (met J. ten Berge, A Jaspers en A. Swart), Ars Aequi Libri 1986

-Restructuring the International Economic Order: Indonesian and Dutch Perspectives, (met P. van Dijk and S. Hartono), Niser 1990

-The Right to Complain about Economic, Social and Cultural Rights, (met F. Coomans), SIM 1995

-Human Rights: Chinese and Dutch Perspectives, (met P. Baehr, Liu Nanlai en Tao Zhenghua) Martinus Nijhoff 1996

-Multinationals and Human Rights, (met anderen) Amnesty International/Pax Christi 1998

-The Role of the Nation-State in the 21st Century: Human Rights, International Organisations and Foreign Policy (met M. Castermans-Holleman en J. Smith), Kluwer 1998