Fried van Hoof aWard

In leven pleitbezorger voor de rechten van de mens

SHORT LIST VAN NOMINATIES VOOR DE FRIED VAN HOOF AWARD 2017-2018

 (in alfabetische volgorde)

 

Aya Sabi

Zij is een jonge studente van wie kort geleden de roman ‘Verkruimelend Land’ is verschenen, maar die vooral imponeert met haar constructieve columns (tweewekelijks voor deredactie.be) waarin ze haar rechten als moslima en als vrouw waardig verdedigt.

Zie column op http://ap.lc/49BCM & artikel op VRTNWS: http://ap.lc/8k7hG.

 

Katinka Slump

Als onderwijsjuriste heeft Katinka Slump zich gespecialiseerd in de rechtspositie van de onderwijsvragende; de leerling en de student. Door middel van publicaties en presentaties tracht zij de complexe wet- en regelgeving in het onderwijs meer toegankelijk te maken, ook voor niet-juristen. Daarnaast is zij juridisch adviseur bij vraagstukken binnen het onderwijsrecht en mediator bij onderwijsgeschillen.

Zie website: http://www.adviesonderwijsrecht.nl/profiel-katinka-slump-onderwijs-jurist/

 

KIYO

Uitgaande van het Kinderrechtenverdrag dat stelt dat kinderen rechten hebben, wil KIYO, als erkende Belgische ngo, ervoor zorgen dat alle kinderen de mogelijkheid hebben en in staat zijn om hun rechten op te eisen. Om daartoe te komen, creëert KIYO bewustzijn rond het bestaan van kinderrechten en reikt expertise aan om kinderrechten te realiseren in haar partnerlanden.

Zie website: https://www.kiyo-ngo.be/nl 

Pim Fischer

Net zoals Fried van Hoof is hij een van de pioniers in het afdwingbaar maken van de sociaal-economische rechten, waarbij hij steeds speciaal oog heeft voor de positie en de rechten van kinderen.

Zie website: http://www.fischergroep.nl/