Fried van Hoof aWard

In leven pleitbezorger voor de rechten van de mensEllen Vermeulen wint eerste Human Rights Fried van Hoof aWard

Op 8 december 2015 werd in de majestueuze theaterzaal van de Vooruit in Gent de allereerste ‘Human Rights Unltd. Fried van Hoof aWard’ uitgereikt, de mensenrechtenprijs ter ere van wijlen professor Godfried ‘Fried’ van Hoof, één van de grondleggers en voortrekkers van de Europese mensenrechten.

De avond stond in het teken van de bewonderenswaardige inspanningen die de vijf genomineerden het afgelopen jaar hebben geleverd ter bevordering van de rechten van de mensen en om schendingen van mensenrechten te voorkomen en aan te kaarten.

Laureate werd cineaste Ellen Vermeulen. Ze won de mensenrechtenprijs voor haar beklijvende documentaire ‘9999’ die het schrijnend en onaanvaardbaar lot van geïnterneerden in Belgische gevangenissen aan de kaak stelt. ‘9999’ neemt je mee naar de vergeetput van de maatschappij en schetst een openhartig, intiem en vaak schrijnend portret van mensen wiens leven stilstaat in de tijd.

Een bijzondere inzet naar het gedachtegoed van professor van Hoof.


***

Toespraak van mr. P. van Dijk , voorzitter van de jury

Geachte aanwezigen,

Deze bijeenkomst staat in het teken van de erkenning en bevordering van professionele en vrijwillige activiteiten en inspanningen ter bevordering van de rechten van de mens en het voorkomen en aan de kaak stellen van schendingen van mensenrechten. De uitreiking van de Fried van Hoof aWard geeft uitdrukking aan de bewondering en waardering die de grote inzet van velen toekomt. En hoewel de prijs slechts aan één van de genomineerden kan worden toegekend, doet dat er niet aan af dat die bewondering en waardering alle genomineerden geldt, maar ook de vele personen en organisaties in België en Nederland, die om enigerlei reden niet zijn genomineerd, maar evenzeer aanspraak maken op onze bewondering en zich geïnspireerd en gesteund moeten weten door de instelling van deze prijs die wij aan Meester Van Steenbrugge en zijn kantoor te danken hebben.

Maar deze bijeenkomst vormt, evenals eerdere bijeenkomsten, ook een in memoriam voor Professor Fried van Hoof, die zich tijdens zijn professionele en privéleven met zo’n grote inzet en op zo’n effectieve wijze voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens heeft ingezet, dat hij, mocht hij nog in leven zijn, zich ongetwijfeld onder de genomineerden zou hebben bevonden en voor de Award in aanmerking zou zijn gekomen. Maar hij zou het prachtig hebben gevonden die eer aan anderen te gunnen, als de goede zaak daarmee maar is gediend.

Fried van Hoof heeft zich, schematisch gesproken, op drie terreinen zeer actief en eminent betoond bij de bevordering en bescherming van de rechten van de mens. Als docent heeft hij een brede kring van doctorale en postdoctorale studenten en promovendi geïnspireerd zich in hun latere beroepsleven in te zetten voor de mensenrechten en hen de daarvoor benodigde juridische en maatschappelijke bagage meegegeven. Velen van hen hebben getuigd van zijn uitstekend docentschap, maar vooral van zijn gaven als intellectuele en spirituele gids en voorbeeld.

Daarnaast is de invloed van Fried van Hoof groot geweest als wetenschappelijk publicist. Zijn boeken en artikelen waren altijd praktisch gericht, maar stemden ook tot bezinning. Velen van ons hebben daaruit inspiratie kunnen putten voor ons eigen wetenschappelijke en praktische werk. Ten slotte heeft Fried van Hoof een belangrijke bijdrage aan de bevordering en bescherming van de rechten van de mens geleverd als privépersoon. Ieder van ons die Fried heeft gekend en meegemaakt, weet dat hij zich ook buiten zijn eigenlijke professionele werk heeft ingezet voor een betere wereld en voor wie daaraan geen deel had of tussen wal en schip dreigde te raken. Hij was altijd bereid zich voor anderen in te zetten en te geven zonder zich af te vragen wat dat hem zelf zou kosten. Zó zeer, dat hij aan het einde van zijn leven tot een conclusie was gekomen die wij al veel eerder hadden getrokken: ik heb te weinig aan mijzelf en aan mijn gezondheid gedacht.

Marion, voor jou, jullie kinderen en Dyon zal deze bijeenkomst worden ervaren als een onderstreping van het karakter en de inspanningen en prestaties van Fried, die jullie van zo nabij hebben meegemaakt, waar jullie ook zelf van hebben mogen genieten en profiteren, maar waar jullie ook weleens iets voor hebben moeten opofferen. Wij hopen van harte dat de instelling en uitreiking van de Fried van Hoof Award ook door jullie als een erkenning worden ervaren en als een grote troost bij het verlies van zo’n prachtig mens.


Dank aan Meester Walter van Steenbrugge voor dit prachtige initiatief, aan zijn kantoorgenoten en de leden van de jury voor het geleverde werk en aan u allen voor uw aanwezigheid.